Παρέχετε υποστήριξη για προϊόντα σας μετά την αγορά;

Παρέχετε υποστήριξη για προϊόντα σας μετά την αγορά;

Print Topic

Για τα περισσότερα προϊόντα μας παρέχουμε τεχνική υποστήριξη για 6 έως 12 μήνες μετά την τελική εγκατάσταση. Επίσης παρέχονται δωρεάν ενημερώσεις εφ'όρου ζωής.